atelier

schilderijen

aquarellen

gouache

tekeningen

bibliografie

iconografie

exposities

contact

nederlandse versie
english version

bibliografie

Publicaties

  • 'De Equinox van september' gedichten (2017) Meadow editie Amsterdam
  • 'In de marge van de Dode Man' (2013)- een bundel teksten en aquarellen, Offsetdrukkerij Jan de Jong. Verkrijgbaar: Boekhandel Premsela, Amsterdam
  • 'Fragmenten en ander ongerief- herinneringen, beschouwingen en anekdoten' (2007), Uitgave Overvoorde-editie. Verkrijgbaar: Boekhandel Martyrium, van Baerlestraat 170-172 Amsterdam, en boekhandel Minotaurus, St. Anthoniebreestraat 3D Amsterdam.
  • Paul Hugo ten Hoopen; een keuze uit het werk, samenstelling P.H.ten Hoopen en Rob van Soest, (2003) Mart Spruyt, Amsterdam
  • In de Henriëtte Polakreeks (Zutphen),over Dora Esser
  • In het Liber Amicorum Nicolaas Wijnberg, over Renoir
  • Samensteller van het boek "over de aquarellist en de aquarel"(Waanders uitgeverij, Zwolle)
  • In Kunstschrift, in het nummer over Oskar Kokoschka (1997)
  • In Maatstaf over Rudi Bierman (1987)
  • Dichters van Morgen, Bloemlezing (1958)