atelier

schilderijen

aquarellen

gouache

tekeningen

bibliografie

iconografie

exposities

contact

nederlandse versie
english version

aquarellen

Het maken van een aquarel is meer een vlucht in het ongewisse;
steeds proberen wij de bestraffende vinger van de natuur te ontlopen.
Iedere overwinning op haar blijkt op de finish een nederlaag.

volgende zaal